teisinės paslaugos
teisinės paslaugos drąsiam verslui

lt
en
ru


     

UAB Airista – tai novatoriškai žvelgiančių į verslo problemų sprendimus, teisininkų komanda.Mūsų siekis ne tik taupyti laiką, kurį praleistumėte gilindamiesi į teisines subtilybes, bet ir tapti Jūsų dešiniąja ranka, patikimais patarėjais, priimant svarbius sprendimus Jūsų versle.
  daugiau  


« Juridinio asmens pavadinimas yra juridinio asmens nuosavybė, tačiau jis negali būti parduotas ar kitaip perduotas kito asmens nuosavybėn atskirai nuo juridinio asmens


 Juridinių asmenų pavadinimų panašumo faktas bei dėl to visuomenės klaidinimas yra pagrindas kreiptis į teismą su ieškiniu dėl juridinio asmens teisių gynimo

»


Įmonių reorganizavimas

Teisinės paslaugos Įmonių steigimas, pardavimas Istatų keitimas Įmonių teisė Įmonių reorganizavimas Įmonės likvidavimas Sutartys Darbo teisė Teisminiai ginčai Viešieji pirkimai Bankrotas

UAB AIRISTA teisininkų ir finansininkų komanda turi didelę patirtį dirbant su reorganizavimu.

VERTA ŽINOTI...

Įmonių reorganizavimas

Reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros. Reorganizuojamo juridinio asmens po reorganizavimo nelieka – jis yra arba prijungiamas prie kito juridinio asmens, arba išdalijamas kitiems veikiantiems arba naujai steigiamiems juridiniams asmenims. Reorganizuojama bendrovė reorganizavime dalyvaujantiems juridiniams asmenims gali perduoti bet kurį savo turtą ir įsipareigojimus, bei su jais susijusias teises ir pareigas.

Galimi juridinio asmens jungimo būdai yra prijungimas ir sujungimas.

Reorganizavimas prijungimo būdu  - tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos. Šiuo atveju prijungiamo asmens veikla pasibaigia ir jo teises ir pareigas perima egzistuojantis juridinis asmuo, prie kurio reorganizuojama įmonė yra prijungiama.

Juridinių asmenų reorganizacija sujungimo būdu yra dviejų ar daugiau juridinių asmenų sujungimas įsteigiant naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos, t.y. atliekant reorganizavimą tokiu būdu vietoj dviejų anksčiau egzistavusių juridinių asmenų sukuriamas vienas naujas.

Reorganizavimas skaidant įmonę gali būti atliekamas išdalijimo ir padalijimo būdais.

Skaidant bendrovę išdalijimo būdu, bendrovė savo veiklą užbaigia savo teises ir pareigos perduodama kitiems jau egzistuojantiems juridiniams asmenims.

Tuo tarpu skaidant padalijimo būdu – skaidomos bendrovės teisės ir pareigos padalijamos dviems ar daugiau reorganizavimo metu naujai sukuriamoms bendrovėms, t.y. tokiu atveju padalijimo būdu reorganizuojamos bendrovės pagrindu įsteigiami nauji juridiniai asmenys.

Visais reorganizavimo atvejais turi būti parengiamos reorganizavimo sąlygos, kurios yra pagrindinis dokumentas ir jose detaliai numatoma, kokiu būdu bus vykdomas reorganizavimas, kaip paskirstomas reorganizavime dalyvaujančių įmonių turtas, teisės ir pareigos, kokia tvarka vieno juridinio asmens dalyviai taps kito juridinio asmens dalyviais ir kt.
Parengtas reorganizavimo sąlygas turi patikrinti audito įmonė, kurios paruošta vertinimo ataskaita turi būti pateikta Juridinių asmenų registro tvarkytojui. tik po to gali būti viešai skelbiama bei pranešama kreditoriams apie numatomą reorganizavimą.

Svarbu:
  1. reorganizavime gali dalyvauti tik tos pačios teisinės formos juridiniai asmenys, išskyrus įstatymų, reglamentuojančių atskiras juridinių asmenų teisines formas, nustatytas išimtis;
  2. pasibaigus reorganizuojamam juridiniam asmeniui, kurio dalyviai atsako pagal juridinio asmens prievoles, nepaisant reorganizavimo sąlygų, pasibaigusio reorganizuoto juridinio asmens dalyviai trejus metus yra subsidiariai atsakingi pagal pasibaigusio juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki teisių ir pareigų perėjimo tęsiančiam veiklą juridiniam asmeniui.
 
2012 UAB "Airista"
Visos teisės saugomos
teisines paslaugosPerkūnkiemio g. 7, 12131 Vilnius
Tel./faks.: +370 5 2760940, +370 5 2784272
el. p.: info@airista.lt
Įm. k.: 300145803, PVM mok.: LT100001914218
A/s: LT02 7300 0100 9167 6369
„Swedbank“, AB


skolų išieškojimas, teisinės paslaugos, įmonių steigimas, įmonės steigimas, auditavimas,  įmonių priežiūra, mokesčių patarimai, įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklių ruošimas, pareiginių nuostatų ruošimas, Įvairių sutarčių ruošimas, teisinis sutarčių auditas ir koregavimas, raštų, pretenzijų ir kitų dokumentų ruošimas bei analizė, dokumentų ruošimas visų instancijų teismams, atstovavimas visų instancijų teismuose.

sukūrė: luxus creations
CMS: easywebmanager