teisinės paslaugos
teisinės paslaugos drąsiam verslui

lt
en
ru


     

UAB Airista – tai novatoriškai žvelgiančių į verslo problemų sprendimus, teisininkų komanda.Mūsų siekis ne tik taupyti laiką, kurį praleistumėte gilindamiesi į teisines subtilybes, bet ir tapti Jūsų dešiniąja ranka, patikimais patarėjais, priimant svarbius sprendimus Jūsų versle.
  daugiau  


« Juridinio asmens pavadinimas yra juridinio asmens nuosavybė, tačiau jis negali būti parduotas ar kitaip perduotas kito asmens nuosavybėn atskirai nuo juridinio asmens


 Juridinių asmenų pavadinimų panašumo faktas bei dėl to visuomenės klaidinimas yra pagrindas kreiptis į teismą su ieškiniu dėl juridinio asmens teisių gynimo

»


Įmonių teisė

Teisinės paslaugos Įmonių steigimas, pardavimas Istatų keitimas Įmonių teisė Įmonių reorganizavimas Įmonės likvidavimas Sutartys Darbo teisė Teisminiai ginčai Viešieji pirkimai Bankrotas
Dažna įmonė, vykdant veiklą susiduria su teisiniais klausimais, tokie kaip:
 • įstatų ir kitų įmonės steigimo dokumentų keitimas;
 • įstatinio kapitalo didinimas;
 • įstatinio kapitalo mažinimas;
 • įmonės vadovo ir akcininkų atsakomybė;
 • įmonės pertvarkymas;
 • įmonės likvidavimas.

UAB AIRISTA teisininkai padės išspręsti šiuos teisinius klausimus. Taip pat atstovaujame bendrovių ir akcininkų interesams, sprendžiant ginčus tarp akcininkų bei tarp bendrovės ir akcininkų.

VERTA ŽINOTI...

Įstatinio kapitalo mažinimas / didinimas

Išimtinę teisę priimti sprendimą dėl įstatinio kapitalo padidinimo/mažinimo turi visuotinis akcininkų susirinkimas. Kad būtų priimtas sprendimas didinti/mažinti įstatinį kapitalą, už jį turi būti skiriama ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų suteikiamų balsų.

Įstatinio kapitalo mažinimas

Sprendimas dėl įstatinio kapitalo mažinimo gali būti priimamas tik tuo atveju, kai yra tenkinamos visos šios sąlygos:
 • bendrovės privalomojo rezervo dydis, sumažinus įstatinį kapitalą, – ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio;
 • bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinyje nėra nepaskirstytųjų nuostolių ir ilgalaikių įsipareigojimų. Šis reikalavimas netaikomas, kai yra rašytinis visų kreditorių sutikimas.
Sprendime mažinti įstatinį kapitalą turi būti aiškiai nurodomas tikslas, kurio siekiant įstatinis kapitalas yra mažinamas. Įstatinis kapitalo mažinamo tikslai gali būti šie:
 • kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;
 • siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas;
 • siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų. Sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, gali būti priimtas tik eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
 • kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.
 • Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik sumažinant akcijų nominalias vertes ar anuliuojant akcijas.
Svarbu tai, jog įstatinio kapitalo mažinimas gali tapti vienu iš būdų išmokėti akcininkams lėšų. Kitaip tariant, tai yra tarsi alternatyva dividendams, ypač jei pelno (nuostolių) ataskaitoje paskirstytasis pelnas lygus nuliui ir dividendų išmokėjimas yra negalimas.

Įstatinio kapitalo didinimas
Įstatinio kapitalo didinimo tikslai:
 • papildomų lėšų pritraukimas į bendrovę,
 • bendrovės finansinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas.
Įstatinio kapitalo didinimo būdai:
 • iš bendrovės lėšų - išleidžiamos naujos akcijos arba padidinama anksčiau išleistų akcijų nominali vertė. Naujai išleidžiamos akcijos gali būti apmokamos tiek piniginiais, tiek turtiniais įnašais;
 • papildomais akcininkų ar kitų asmenų įnašais - išleidžiamos naujos akcijos.Įmonės pertvarkymas


Pertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. Atlikus pertvarkymo procedūras, juridinis asmuo nepasibaigia, vykdoma veikla nenutrūksta, pasikeičia tik jo teisinė forma (pvz. individuali įmonė tampa uždarąja akcine bendrove, asociacija – viešąja įstaiga ir pan.), tai neturi įtakos bendrovės turtui, teisėms ir pareigoms – jie išlieka naujosios teisinės formos juridiniam asmeniui.
 
2012 UAB "Airista"
Visos teisės saugomos
teisines paslaugosPerkūnkiemio g. 7, 12131 Vilnius
Tel./faks.: +370 5 2760940, +370 5 2784272
el. p.: info@airista.lt
Įm. k.: 300145803, PVM mok.: LT100001914218
A/s: LT02 7300 0100 9167 6369
„Swedbank“, AB


skolų išieškojimas, teisinės paslaugos, įmonių steigimas, įmonės steigimas, auditavimas,  įmonių priežiūra, mokesčių patarimai, įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklių ruošimas, pareiginių nuostatų ruošimas, Įvairių sutarčių ruošimas, teisinis sutarčių auditas ir koregavimas, raštų, pretenzijų ir kitų dokumentų ruošimas bei analizė, dokumentų ruošimas visų instancijų teismams, atstovavimas visų instancijų teismuose.

sukūrė: luxus creations
CMS: easywebmanager